Økonomi

Økonomi

 

MUSOs økonomi bygger på en kombinasjon av tilskudd, kommunalt støtte og medlemmenes kontingent. Vi mottar støtte fra Frifondmidler via vårt medlemskap i UNOF, De Unges Orkesterforbund. Vi mottar også støtte fra bingovirksomheten Martins Bingo, og søker diverse tilskudd som støtte fra Instrumentfondet, konsertstøtte fra Oslo Musikkråd, og Frivillighetsmidler fra bydelene St. Hanshaugen og Nordre Aker. Inntektene dekker kostnader ved musikkfaglige aktiviteter, som musikkundervisning og konserter.