Styret

Styret

Styret består av 5-7 medlemmer og leder den praktiske og daglige driften av orkesteret, samt avvikling av konserter, seminarer og turer i samarbeid med dirigenter og lærerne. Styret velges for et år om gangen, ved MUSOs generalforsamling.

Navn

Rolle

Telefon

E-post

Bodil Reinhardsen

Styreleder

91866929

bodil@reinhardsen.no

Karoline Baltzersen

Seminaransvarlig

40008592

jaka@getmail.no

Helene Sjursen

Konsertansvarlig

48078696

helene.sjursen@arena.uio.no

Heidi Berdahl

Seminaransvarlig

nye elever kontakt

97718997

heidi@ebamse.net

Silje Kolltveit

Instrumentforvalter

93446243

silje@ghildardihellsten.com

Hidegunn Bjørgen

Sponsor/støtte

99245224

hildegunn.bjorgen@gmail.com

Björn Münch

Kasserer

 

 

Helle Hagness

Seminaransvarlig

 

 

Anders Haukvik

Webansvarlig

 

anders.haukvik@gmail.com