Høstseminar

Høstseminar

Høstseminaret holdes som regel i slutten av oktober, og går som regel over to dager (lørdag/søndag). Alle elevene forventes å delta, og vi benytter anledning til å kombinere spilling med en sosial aktivitet. Seminaret dekkes i hovedsak ved påmeldingsavgift.