Huskonserter

Huskonserter

På våre huskonserter får barna i hovedorkesteret anledning til å vise frem sine ferdigheter ved å spille solo. De spiller gjerne et stykke som de har øvd på spesielt til konserten, så dette er en god anledning til å invitere besteforeldre, familie og venner. Fra høsten 2013 holder vi to huskonserter, slik at elevene fra både aspirant- og hovedorkester får spille solo!

Muso takker Oslo Musikkråd og Oslo kommune for konsertstøtte. Uten støtte derfra ville ikke konsertene vært mulig å gjennomføre. Støtten derfra gjør at barn og ungdom i Oslo får utviklet seg musikalsk og får anledning til å vise frem sine musikalske ferdigheter.

 

Konsertene starter som regel kl 18, men det er viktig å merke seg at vi holder generalprøve like før konserten. Det er mange barn som skal gjennom generalprøve, så elevene må møte opp i god tid til sin øvingstid, pakke ut instrumenter og være klare til deres tur. Vi sender program og øveplan i god tid før hver konsert. Til de barna som har ventetid mellom generalprøve og konsert, serverer vi pølser og saft.

 

Huskonsertene holdes som regel i nærmiljøet i Bakkehaugen kirke. Billettsalg bidrar til orkesterets inntekter. Styret ber noen foreldre å ta med seg kaker for en kosestund på slutten av konserten, og alle hjelper til med å rydde før vi drar.