Jule- og sommeravslutning

Jule- og sommeravslutning

På jule- og sommerkonserter, eller semesteravslutninger, har vi muligheten til å høre på aspirant- og hoveorkester spille sammen, etter flere ukers innsats. Her blir det tradisjonelle julemelodier og glad sommermusikk. Disse to konsertene ringer julen og sommerferien inn!

 

Som med huskonsertene, starter vi som regel kl 18, og holder også generalprøve like før konserten. Elevene må møte opp i god tid til sin øvingstid, pakke ut instrumenter og være klare til deres tur. Vi sender program og øveplan i god tid.

Til de barna som har ventetid mellom generalprøve og konsert, serverer vi pølser og saft.

 

Semesteravslutningene holdes som regel i nærmiljøet, f.eks. ved Aker Menighetshus eller Bakkehaugen kirke.

 

Styret ber noen foreldre å ta med seg kaker for en kosestund på slutten av konserten, mens andre blir bedt om at med seg en gave til lotteri. Det blir også salg av kaffe, saft og pølser for publikummere. Sammen med billettsalg, bidrar dette til orkesterets inntekter.

 

Også her hjelper alle foreldrene med rydding før vi drar.