Fravær fra øvelse/samspill

Fravær fra øvelse/samspill

Sykdom og annet fravær skal meldes til dirigent/lærer i så god tid som mulig, helst på sms. Vi ber om forståelse for at lærere ikke kan ta imot telefonsamtaler mens de har undervisning.