Instrumenter

Instrumenter

 

Orkesteret har en god beholdning av fioliner, bratsjer, celloer og kontrabasser. Elever som ikke har eget instrument får låne av orkesteret når de starter hos oss. Alle som låner instrument må underskrive en lånekontrakt, der låneren aksepterer å erstatte eventuelle selvforskyldte skader på instrumentet.

 

Det er læreren som avgjør om eleven trenger et større instrument. Bytting av instrumenter foregår på Marienlyst skole, under hovedorkesterets samspill på torsdager, mellom kl 17 – 18. Det settes opp 1 til 2 torsdager pr semester hvor bytting vil være mulig, se datoer på semesterplanen. Ta kontakt med instrumentforvalteren for avtale.

 

Ved behov for å skifte strenger må nye strenger bekostes av eleven. Det oppfordres til å la spillelæreren skifte strengene. Nye strenger kan kjøpes hos Hornaas Musikk.

 

Hjelp barnet med å avspenne buen etter bruk. Bruk en tørr mikrofiberklut (for treverk) til å holde instrumentet rent.

 

Hvis instrumentet blir skadet eller/og trenger reparasjon av andre grunner:

1. Ikke reparer selv. Feil lim kan for eksempel skade instrumentet.

2. Meld skade inn til vår instrumentforvalter (se under)..

3. Gå til Hornaas Musikk for å få en prisvurdering på reparasjon av skade. Skader opp til kr 1000.- dekkes av elevens foresatte.

 

Alle MUSOs instrumenter er forsikret, med egenandel på kr 1000.- dekkes av elevens foresatte. Beløpet utover dette dekkes av forsikring.

Instrumentforvalter er Silje Kolltveit 93 44 62 43 sikollt@gmail.com