Pausemat

Pausemat og foreldreansvar for aspirant og hovedorkester

Styret lager en liste for pausematansvar for ett semester av gangen. Listen inkluderer alle foreldrene og vakt går på rotasjon. Barna gleder seg til pausematen, så det er viktig å følge med egen tur på listen, ingen påminnelse vil bli sendt.

I tillegg til pausemat har du også utvidet foreldreansvar når det gjelder å hjelpe dirigenten med å få barna inn med mer. Les om dette her

Se pausematlister under semesterplan.