Utmelding

Utmelding

Utmelding fra orkesteret må meldes skriftlig til styret innen følgende frister:

  • 15. april for høstsemester
  • 15. oktober for vårsemester

 

Dersom utmelding ikke har skjedd innen disse fristene, skal kontingenten for påfølgende semester betales i sin helhet.