Øving hjemme

Øving hjemme

Jo mer man øver og spiller, desto bedre blir man – enten det er fotball, tennis, cello eller fiolin! Orkesterforeldre og -lærere har lang erfaring med å få barna til å øve hjemme, vi deler våre tips med dere:

  • Litt øving hver dag er bedre enn en lang økt en gang i uken.
  • Sett av en bestemt tid for øvelse, f.eks. rett etter skole, eller etter middagen. Gjerne litt tidligere på ettermiddagen. Et trett barn er ikke motivert til å spille.
  • Legg instrumentet fram. Pakk instrumentet ut av kassen/trekket når du kommer hjem etter undervisning. Bruk gjerne et stativ, slik at fiolin eller cello alltid står fremme.
  • Barna spiller ofte best med publikum, så ta deg tid til å sitte og høre på når ditt barn øver hjemme, og kom gjerne med innspill og applaus.
  • Å spille ved familiearrangementer kan være motiverende for barna. Snakk med instruktøren og velg et stykke hun/han kan øve på til den spesielle dagen.
  • Det sosiale er helt klart med på å motivere barna, så delta aktiv på seminarer og arrangementer med orkesteret, da kan barna forberede og glede seg til aktivitetene.
  • Gi ros, ros, og masse ros!